all i do

more.DIP CODE

QUOTE REQUEST

 

บริการขอ DIP Code
ป้องกันรั่วไหลของข้อมูล  all I do ให้ความสำคัญต่อการจด DIP Code
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ควรจัดเตรียมเอกสารเพื่อการจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาดังนี้ ค่ะ

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. ชื่ออัลบัมเพลง
  3. ชื่อเพลงในอัลบัมทั้งหมด
  4. คำขึ้นต้นเพลงแต่ละเพลงในอัลบัม

เมื่อได้รับเอกสารครบแล้วทางเราจะจัดส่ง หนังสือหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ไปให้ท่านตรวจเช็คความถูกต้อง ระยะเวลาที่ใช้ในการขอ DIP code 1-2 วันค่ะ